επιλέξτε το πρόγραμμα μέλους σας

* Χάλκινα χαρακτηριστικά ιδιότητας μέλους

Για περιστασιακούς χρήστες που χρειάζονται απλώς μια ταχυδρομική διεύθυνση

 • λήψη και αποστολή απεριόριστων επιστολών
 • λήψη και αποστολή έως και 2 δεμάτων γραμματοκιβωτίου ανά μήνα
 • SMALL μέγιστο μέγεθος 38 x 26 x 3 εκατοστά (μέγεθος γραμματοκιβωτίου)
 • ΕΛΑΦΡΑ δέματα έως 2 κιλά το πολύ
 • επεξεργασία μία φορά το μήνα

ΕΕ 10,- ανά μήνα

** Χαρακτηριστικά συνδρομής Silver

Λάβετε επιστολές και δέματα μεγάλου μεγέθους χωρίς όριο.

 • λήψη και αποστολή απεριόριστων επιστολών
 • λήψη και αποστολή απεριόριστων δεμάτων
 • 2 φορές ταχύτερος χρόνος ολοκλήρωσης σε σχέση με το Bronze
 • MEDIUM μέγιστο μέγεθος 50x40x30 εκατοστά
 • Δέματα ΜΕΣΑΙΟΥ βάρους έως 5 κιλά το πολύ
 • επεξεργασία κάθε 2 εβδομάδες

ΕΕ 25,- ανά μήνα

*** Χαρακτηριστικά συνδρομής GOLD

Ισχυροί χρήστες - μεγαλύτερα μεγέθη - βαρύτερα δέματα

 • λήψη και αποστολή απεριόριστων επιστολών
 • να λαμβάνουν και να στέλνουν απεριόριστα κουτιά, πακέτα ή δέματα
 • 4 φορές ταχύτερος χρόνος ολοκλήρωσης σε σχέση με το Bronze
 • Το καλύτερο για προώθηση της adidas
 • Καλύτερο για 23 και εμένα προώθηση
 • Το καλύτερο για το BOL.com
 • Το καλύτερο για το Amazon
 • Το καλύτερο για υπολογιστές DELL
 • ΜΕΓΑΛΟ μέγιστο μέγεθος δέματος 80x50x35 εκατοστά
 • ΒΑΡΕΟΥ ΒΑΡΟΥΣ δέματα έως 15 κιλά κατ' ανώτατο όριο
 • επεξεργασία μία φορά την εβδομάδα!

ΕΕ 35,- ανά μήνα